Intrygujący tekst.... Merytorycznie wszystko jest OK, tzn. w pełni zgadzam się z przewodnią ideą. Przynajmniej tak jak ją odczytałem: to że propaganda państwa PiS to endecki nacjonalizm integralny przefiltrowany przez współczesne zasady poprawności politycznej... Tylko dziwię się, że wyraża ją osoba związana z sprawującym władzę obozem .. Ta złośliwość na temat onet-inteligentów miała zapewne być sygnałem, że prof Modzelewski... Więcej